—AKTUALNOŚCI—

10 marca 2020 r. ja Marek Kruczek miałem przyjemność gościć jako ekspert w programie Dzień Dobry TVN w nagraniu na żywo na temat: „Wartościowe perełki w naszych domach”

Otwarcie galerii 31 września 2018 r. ul. Dietla 107 w Krakowie 🙂

Spotkanie kolekcjonerskie 2018 r.

Wspólne zwiedzanie Wystawy Porcelany Miśnieńskiej na Zamku Królewskim na Wawelu

Świętowanie pierwszego roczku Galerii! 2019 rok

Odwiedziny kolekcjonerki w Berlinie, Targów Świątecznych, lokalnych antykwariatów, targów antyków oraz Fabryki KPM Berlin

Kolejne spotkanie kolekcjonerskie, z różnych części Polski i z zagranicy

Odwiedziny przemiłej kolekcjonerki z Niemec!

Spotkanie kolekcjonerskie, kwiecień 2019 r.

8 listopada 2019 r. godzina 18:30
Promocja najnowszego tomiku poetyckiego krakowskiego poety Arnolda Samsonowicza pt.: „Epilog Serca Ryby”.

„Twórczość Arnolda Samsonowicza jest jak wielobarwna mozaika utkana w labiryncie słów. Poetyckie zestawienia pojęć nie dla wszystkich zrozumiałe, surrealistyczne. Patrzy się na utwory pisane przez niego jak na egzotyczna mandalę. Pozorne zawiłości niekiedy wprowadzają w błąd… Wiersze są jak obrazy malowane w transie emocjonalnych przeżyć.” Irena Małecka (poetka) o Autorze.

ARNOLD SAMSONOWICZ poeta krakowski

Arnold Samsonowicz poeta krakowski nad Wisłą.


portret poety krakowskiego Arnolda Samsonowicza na tle przyrody

Arnold Samsonowicz podczas samotnych wędrówek

2-ga Rocznica Galerii Antyki z Pasją dr Marek Kruczek:

Galeria Antyki z Pasją dr Marek Kruczek wieńcząc uroczystości swojego 2-lecia przyznała dzisiaj w losowaniu dobrej książki poetyckiej
„Antyczkowy laur porcelanowy” Darii Danucie Lisieckiej, poetce „za dziwnym światłem w krzywym zaułku”
Gratulujemy Jej „Mgnień”! ! !

Arnold Samsonowicz: „Mgnienia” Darii Danuty, w relaksowym stylu haiku, czystej krainie prostoty, pisane ze spokojnego ducha, refleksyjnej lekkiej wagi słów, które nie kończą się w tych wierszach, przelatują jak ptaki na wysokościach w naszym śnie i na jawie – jak żyć w pełni piękna, skromnej formie i odnaleźć schronienie przed tym, co kiedyś odejdzie, a potrwa wiecznie na pokolenia – I tak to zawsze wystąpi, j e s t w następstwie słów poety, w jego twórczej całości, któa poprzez przypadek Darii Danuty, rozciąga się na poważny dokument literacki ostatniej części tomiku „Mgnień”- „Wieczór W Teatrze Moich Wierszy”.

W Nowym Roku nowy autor, nowy „Antyczkowy laur porcelanowy” !

Arnold Samsonowicz portret w Karkonoszach w Kotle Małego Stawu

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie „RODO” informujemy co następuje:

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Marek Kruczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marek Kruczek Antiques & Consulting” z siedzibą ul. L. Teligi 26/51, 30-835 Kraków (NIP:7372041051) (dalej: Administrator).

Kontakt w sprawie danych osobowych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail pracownia.emte@gmail.com bądź drogą tradycyjną za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby jak powyżej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w celu:

 1. realizacji złożonego zamówienia – podstawę prawną przetwarzania w tym przypadku stanowi konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie oraz przetwarzanie do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wystawienia faktury, obsługi zwrotów, obsługi reklamacji, prowadzenia dokumentacji rachunkowej – podstawę prawną przetwarzania w tym przypadku stanowi konieczność wypełnienia wszystkich prawem przewidzianych obowiązków ciążących na Administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w nawiązaniu do ustawy,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania w tym przypadku stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 4. utrzymywania z Państwem kontaktu lub marketingu bezpośredniego, tj. informowania o działalności Administratora, jego promocji oraz sprzedawanych przez niego towarów – (w przypadku wykorzystywania do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) po uprzednio wyrażonej, w myśl art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Państwa zgodzie – podstawę prawną przetwarzania w tym przypadku stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.

W związku z realizacją celu przetwarzania Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora:

 • usługi hostingowe (udostępnienia miejsca na serwerze),
 • usługi pocztowe,
 • usługi bankowe,
 • usługi księgowe,
 • usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem jakiego dokonuje Administrator przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
 2. poprawiania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czas przetwarzania (przechowywania) Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu.

Obowiązek podania danych osobowych

Podajecie Państwo swoje dane osobowe dobrowolnie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji celu przetwarzania. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych osobowych nie będziecie mogli być klientami Administratora.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji na podstawie Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, również nie dokonuje profilowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *